Stone Mountain Pirates

Location: Stone Mountain, Georgia
Level: high school
Status: active
Website: http://www.stonemountainhs.dekalb.k12.ga.us/Athletics.aspx

Teams with the Pirates team name