Miami Blues

Location: Miami, Oklahoma
Level: professional
Sport: baseball
League: Kansas-Oklahoma-Missouri League
(View other teams from Kansas-Oklahoma-Missouri League)
Status: defunct
Years: 1946
Teams with the Blues team name